Tovljači junadi i dalje bez tržišta

 

DRŽAVNI PODSTICAJI I PREMA IZMENUTOJ UREDBI  OSTAJU BEZ KORISNIKA

Beograd/Novi Sad, 15. septembar 2020.

Vlada je pre skoro mesec dana donela odluku da novim podsticajnim izdvajanjima iz državne kase sa dva miliona evra pomogne otvaranje tržišta utovljene junadi, koje je od kraja prošle godine otežano ili nikako i ne postoji.

Tako se dogodilo da stočari trenutno klaničarima i izvoznicima nude više od 12.000 vrlo kvalitetne junadi. Pomenuta uredba dopunjena je pre par dana, ali, kako kažu stočari, neće ništa značajno promenuti na tržištu junadi. Na jednoj strani nakupci i poneki klaničar nude niske cene za otkup, a na drugoj imamo gazdinstva koja u proseku sa šest junadi čekaju bolje ponude.

Uredba vlade koja je sa dopunama na snazi ne omogućuje prodaju žive junadi, a od kupca klaničara upisanom odredbom se nameće cena od 252 dinara po kilogramu žive mere i momentalno plaćanje. Danas su dva-tri farmera prihvatila ponudu Industrije mesa Đurđević i prodali su svoju junad po ceni od 252 dinara za kg, a za uzvrat su kupili telad iz uvoza za 3,5 evra po kg. U ovom aranžmanu telad je sa cenom prevazišla šest evra. U okolini Koceljeve klanica iz Valjeva je farmerima, po modelu postojeće uredbe, nudila navedenu cenu od 252 dinara, ali da farmeri nakon ove uplate iznos veći od 1,90 evra/kg vrate klanici.

Šta će se još događati u narednom periodu, niko ne može da predvidi. Ono što je sasvim izvesno je da naši klaničari za otkup-klanje nemaju milijardu dinara da bi preuzeli 10.000 junadi i da takva mogućnost u praksi nije ostvarljiva. Druga činjenica koja koči realizaciju jeste to što mi nemamo više od četiri klanice (aktivne) za izvoz junećeg mesa. I treći razlog je taj najveći problem – nemamo kupca za juneće meso. Najava da će to biti ponovo Turska je dugo očekivana, ali se u ovoj zemlji dogodila promena - dozvoljen je uvoz junadi težih od 400 kg, što upućuje na zaključak da će se tamošnji kupci opredeljivati za nabavku žive junadi.

Gde je rešenje? U Udruženju „Agroprofit” očekuju da će Ministarstvo poljoprivrede po hitnom postupku razmotriti novonastalu situaciju u ponudi junadi za tržište i izmeniti uredbu u korist izvoznika i farmera. Kao što je poznato, ovo udruženje  je sačinilo predlog za pojedine mere (nove podsticaje) i predložila da se omogući izvoz žive junadi i da se za svako june isplati dodatna premija od 20.000 dinara, uz već utvrđenu od 15.000 dinara. Novac koji je namenila Vlada za nove podsticaje dovoljan je za prodaju oko 11.000 junadi. Obračun ovog podsticaja je jednostavan, jer se  primenjuju svi uslovi koja gazdinstva moraju ostvariti da bi dobili premije za tov preko Uprave za agrarna plaćanja. Na ovaj način bi se smanjio rok za ostvarivanje premije (i administracija) koja se sada navodi u Uredbi vlade.

S obzirom da naši klaničari za juneće meso nemaju kupce, reč je o oko 2.500 -3.000 tona junećeg mesa, vlada će da bi rešila zastoj u prodaji najverovatnije uskoro dozvoliti izvoz žive junadi, sa pravom na dodatnu premiju.

Među stočarima sve je veća nervoza i čuju se brojna pitanja, jer odavno pred sobom nisu imali  veliku ponudu  od strane države,  a u suštini neostvarljivu. Po reagovanju poljoprivrednika izdvaja se Agrarna komora poljoprivrednih proizvođača Srbije, sa sedištem u Beogradu, i oni su se obratili našoj redakciji sa saopštenjem koje je poslato ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću i koje prenosimo u celini.  

Nenad Manić

„ Podsećamo da je Agrarna Komora zahvalna Vladi Republike Srbije na razumevanju  kada je odvojila dva miliona EUR-a za pomoć farmerima, ali napominjemo da je uredba koja je donesena, odnosno smernice po kojima bi farmerima ta sredstva bila dostupna, je jednostano nesretno postavljena, tj. da je ona praktično neprimenljiva ili bolje rečeno neprihvatljiva. Promene koje su donesene su takoreći kozmetičke, a suština se nije promenila, pa se pitamo da li je postojala dobra namera, jer se nisu uvažile primedbe naše stručne službe, kao ni primedbe stručne službe Agroprofita, udruženja koje se ozbiljno bavi problemima farmera koji se bave tovom junadi. Ne bi Vas ponovo opterećivao statistikom, ali Vam skrećem pažnju da je nezadovoljstvo kod tovljača izuzetno veliko, da su u izuzetno teškoj situaciji, da su prepušteni nakupcima koji ih ucenjuju, te smatramo da Agrarna Komora ne može na dalje kontrolisati postupke nezadovoljnih farmera.

Mi nismo pristalice radikalnih poteza i smatramo da se iz ovog problema može izaći uz dogovor i u interesu kako države tako i tovljača.

Verujemo da ste upoznati da su farmeri prinuđeni da švercerima prodaju prvu klasu junadi po ceni od 1,30 EUR-a, što je nedopustivo, pa ispada da se stimuliše crno tržište, što je po nama nedopustivo.

Podsećamo Vas da smo imali potencijalne kupce koji bi junetinu legalno izvezli u pravcu Izraela, a farmerima su spremni da plate 1,65 EUR-a i da bi uz podsticaj po grlu koji smo Vam predložili sačuvali od propasti tovljače junadi. Smatramo da je neprihvatljivo da se ne stavi prioritet na izvozu junadi u rešavanju ovog problema.

Ukoliko se po hitnom postupku ne preduzmu odgovarajuće mere, verujte da će nastati nesagledive posledice, što nije u interesu ni za tovljače ni za državu.

Kada se štale isprazne i ne zasnuje novi ciklus proizvodnje, ljudi napuste Srbiju, što nam se najavljuje od strane mladih farmera, nijedna mera neće moći da da rezultate u interesu Države Srbije” – kaže se u saopštenju, koje je potpisao predsednik Agrarne komore Nenad Manić.