ШТА ЧЕКА ТОВЉАЧЕ ДУЖНИКЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА

 

Нови Сад, 05.08.2021.

Лист Газдинство  - број 161

Око 150 газдинстава примило је обавештење о губљењу статуса активног газдинства, јер нису измирили уговором прецизиране обавезе према Републичким робним резервама. Држава од њих потражује утовљене свиње, за које су пре пет-шест година добили меркантилни кукуруз.

Неки од товљача су нудили утоваре свиња, али не у укупној назначеној количини, други имају свиње, али су лагане, трећи су продали, па не могу због скупе хране обновити тов...

Поред јасних уговора о обавезама са Робним резервама за дуг и нови статус су примили решења од регионалних управа за Трезор – дакле, дела Министарства финансија.

Уздрмани товљачи су прочитали да се могу жалити у Трезор. Када су донели жалбе и наводе да због овог дуга не могу ући у пасивни статус, добили су одбијеницу са образложењем да њихове жалбе не прима Трезор, већ да се жале Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, које није такође било учесник у овом послу размене кукуруза за товљенике.

Цео случај носи озбиљне санкције према газдинствима – дужницима, па су, наводно, оштећени кренули у акцију заштите путем суда, јер тврде да не постоји основ за овакво реаговање.

Држава је понудила преузимање товљеника као дуга када су товљачи очекивали интервентни откуп због ниске откупне цене.

Откупа неће бити, а  ко ће упасти у „пасивну зону” знаће се убрзо.---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Kako Povećati Prinos 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---