Poslovnost fabrike stočne hrane u UBM

 

NOVA VAKUMIRANA HRANIVA ZA GOVEDA

Novi Sad, 16.07.2021.

Kompanija UBM GRUPA iz Mađarske ubrzo će se pojaviti sa novom ponudom hraniva za preživare upakovanim u vakumirane vreće od 30 kg. Eksperti ovog industrijskog giganta pripremili su smeše koje sadrže kvalitetni silažni kukuruz i razne koncentrate, kao i ostatke iz proizvodnje šećera i piva.

Zahtev za što bržom pojavom ove hrane na tržištu, sa prihvatljivim cenama, izrazili su nedavno proizvođači tovne junadi, okupljeni u Udruženju „Agroprofit”, jer su došli do računice da se jedino na ovakav način može ublažiti nedostatak hraniva prouzrokovano sušom. Mnogi tovljači junadi su pri kraju zaliha kukuruza i soje, dok silaže ima dovoljno, ali je neizvesna priprema nove, pa će ponuda vakumirane miks hrane dobro doći ovim tovljačim da bi opstali. Ova hraniva sa 15% vrednosti proteina mogu da koriste i proizvođači mleka.

Udruženje „Agroprofit” sa kompanijom UBM, posle zajednički iskazanog interesa, predložiće model za realizaciju uslužnog tova junadi, koji je nekada u Srbiji obuhvatao desetine farmi i oko 30.000 grla u tovu. Ovaj način poslovne saradnje fabrike stočne hrane, klanica i farmera ponovo se vraća u regionu i na taj način opstaju mali farmeri.

Ovih dana domaći odgajivači junadi svoja grla prodaju po ceni od 2,10-2,20 evra/kg, ali u ovaj turnus tova nije utrošeno više od jedne četvrtine hraniva po novim cenama žitarica i soje.---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Kako Povećati Prinos 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---