NOVI KUKURUZ – NIŽA CENA

Novi Sad, 7. septembar 2010.

03.09. 06.09. 07.09.
KUKURUZ
(rod 2009.) 20,00 20,00 20,00

SOJA
( rod 2009.) 37,00 37,00 37,00

PŠENICA
(rod 2010.) 18,50 18,50 18,00

KUKURUZ
(rod 2010.) 20,00 19,00 18,21

SOJA NA ZELENO
(rod 2010.) 26,50 26,50 26,50

Bez PDV

Cena pšenice na berzi u Budimpešti je manja nego pre četiri dana i sada je 19,10 din/kg. Na ovoj berzi kukuruz beleži pad i trenutna cena je 16,82 din/kg.
Pšenica u Čikagu je za četiri dana porasla za jedan dinar – prodaja je zaključena po 21,46 din/kg. I kukuruz je u porastu – 14,60 din/kg.
Produktna berza u Novom Sadu beleži pad cene pšenice za 0,50 dinara. Trenutna cena je 18,00 din/kg. Nižu cenu ima i kukuruz ovogodišnjeg roda – 18,21 din/kg.
Prema oceni ratara, za ovu prodajnu cenu sušenje se ne isplati i prodate količine su svojevrsni eksperiment.
Prošlogodišnji rod je zadržao cenu od 20,00 din/kg.
(AgroServis)