NOVA FABRIKA STOČNE HRANE I PREMIKSA

Investicija „Lira miks” u Irigu

Irig, 15. septembar 2010.

Danas je u Irigu predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić pustio u rad novu fabriku stočne hrane i premiksa. Ova fabrika je rađena po savremenim standardima i uz korišćenje najnovije tehnologije, neophodne za profitabilnu stočarsku proizvodnju. U paleti ponuda, više od 50 različitih proizvoda, nude se premiksi i koncentrati za domaće životinje, čija primena je prošla odgovarajuća ispitivanja i po tome se ona razlikuje od manje savremenih fabrika u regionu.
Područje oko Iriga nekada je bilo poznato po proizvodnji svinja i tovne junadi, naročito u kooperaciji. Prema poslovnom programu, nova fabrika će pokušati da sa više ponuda prema stočarima dođe do kooperanata i da im pomogne da u ovom poslu budu što efikasniji. Tako su stručnjaci u pripremanju receptura za ishranu preživara, a pogotovo krava muzara, vodili računa da uz poštovanje standarda ISO i HACCP ponude najoptimalnija rešenja. S obzirom da se u proizvodnji najviše problema javlja u gajenju podmlatka, u ovoj fabrici pripremili su mineralni dodatak za ishranu teladi do telesne težine od 200 kg, da bi se pospešio razvoj i dobro zdravstveno stanje životinja.
Pojedine smese premiksa namenjene su i za ishranu goveda koja su na kabastim hranivima. Postoje i specifični premiksi za potrebe svinjarstva koji su vezani za upotrebu selena.
Da bi olakšali kooperantima tov i njegovu ekonomičnost, u fabrici „Lira miks” doo, koja je investitor postrojenja, odlučili su da stočarima ponude razmenu gotove stočne hrane i premiksa za isporučene sirovine - kukuruz, pšenicu, ječam, suncokret, pa i soju. Prema odgovarajućem paritetu stočari će imati mogućnost da sve proizvode ove fabrike koriste, praktično, bez novčane nadoknade – za robu.

(AgroServis)