DAN POLJA POTISJA

Senta, 3. septembar 2010.

Danas je regionalna i savetodavna poljoprivredna služba u Senti bila organizator i domaćin Dana polja Potisja i tom prilikom su pred oko 600 učesnika promovisani ogledi kukuruza (63 hibrida), soje, suncokreta i šećerne repe.
Ova stručna služba uspela je da organizuje proizvodnju šećerne repe na 24 hektara i mikro ogled na jedan hektar u saradnji sa domaćom fabrikom šećera. Do danas su ova polja, koja su u procesu vegetacije, doživela padavine od 732 litre po m2, što se smatra izuzetno nepovoljnim. Međutim, ratari su mogli videti da su pojedini hibridi dobrog izgleda, a posebno šećerna repa.
Među informacijama koje su se danas čule, poljoprivrednici su posebno obradovani vešću da je Institut u Novom Sadu za narednu setvu pripremio dovoljno semena kukuruza sa malo vlage u procesu sazrevanja i berbe.
- Imamo dva hibrida ranog zrenja, koji u periodu od 15-25. septembra sadrže vlagu od 13-15 odsto, što je povoljno za kombajniranje – rekao je dr Đorđe Jocković sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i kao razlog za uspešnu proizvodnju kukuruza u Srbiji naveo je, kao neophodno, kontrolu plodnosti zemljišta, setvu u prvoj dekadi aprila i primenu drugih agrotehničkih mera.
Ovaj stručnjak je saglasan sa procenama da će u Srbiji biti ove godine prosečan rod oko 5.000 kg/ha, što omogućuje izvoz od 1,5 miliona tona kukuruza.
Prema rečima generalnog direktora domaće šećerane Ljubiše Radenkovića, prvih sedam dana prerade šećerne repe garantuje da će ova šećerana imati s jednog hektara 7.000 kg šećera.
(AgroServis)